Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem webu www.novinyecho.cz je firma ECHO, jejímž vlastníkem a provozovatelem je Mgr. Karel Petránek, zapsaný v rejstříku živností pod IČ 16803175 (dále jen Provozovatel). Provozovateli podle autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) náleží veškerá práva k textům, fotografiím, logu, obrázkům a dalšímu multimediálnímu obsahu v této webové prezentaci. Jakékoliv kopírování, úprava či další šíření textů a fotografií bez uvedení autora a/nebo zdroje je zakázáno (není-li výslovně uvedeno jinak).

Prohlížení webu

Návštěvou tohoto webu či serveru (novinyecho.cz), zobrazením jakékoliv podstránky webu či využitím služeb, jež tento web nabízí, se návštěvník tohoto webu či serveru novinyecho.cz (dále jen Uživatel) zavazuje dodržet Podmínky užití uvedené na této stránce.

Dostupnost stránek

Provozovatel prohlašuje, že se tyto webové stránky snaží o co největší přístupnost funkcí a obsahu co největšímu počtu Uživatelů.

Prezentace je vytvořena v souladu se standardy W3C XHTML 1.0 Strict a CSS 2. Grafika webu využívá formát Portable Network Graphics (PNG).

Dostupnost stránek a korektnost zobrazení byla testována na prohlížečích Internet Explorer (verze 5.5, 6, 7 a 8), Mozilla Firefox (verze 3.0), Opera (verze 9.51), Safari (verze 3.1.1) a Lynx (verze 2.8.6).

Pro zobrazení některých částí webu mohou být vyžadovány externí programy, jako např. Adobe Reader.

Odkazy a weby třetích stran

Z webové prezentace novinyecho.cz vedou odkazy na externí webové stránky (dále jen Stránky třetích stran). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Stránek třetích stran. Obsah Stránek třetích stran není monitorován a Provozovatel nezaručuje vhodnost jejich obsahu. Rozhodne-li se Uživatel odejít z webových stránek novinyecho.cz a vstoupit na Stránky třetích stran, činí tak na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Podmínky užití webu novinyecho.cz na Stránkách třetích stran neplatí.

Ochrana osobních údajů

Některé části webu novinyecho.cz mohou vyžadovat zadání osobních údajů Uživatele. Tyto údaje jsou chráněny platnými zákony České republiky, které se týkají ochrany osobních údajů, především pak zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel poskytnutím svých osobních údajů souhlasí s jejich uchováním, správou a zpracováním Provozovatelem. Zmíněné činnosti budou prováděny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel spolupracuje s firmami, které mohou vyžadovat osobní údaje Uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo osobní údaje Uživatele těmto firmám, jsou-li k tomu oprávněny, poskytnout.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, i bez předchozího upozornění, změnit politiku ochrany osobních údajů. Aktuální stav bude uveden na této stránce.

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat buď písemně nebo elektronicky. Více informací naleznete na kontaktní stránce.

Chování Uživatelů

Během užívání těchto stránek nesmí Uživatel zasahovat do jejich bezpečnosti a dostupnosti. Je zakázáno bez souhlasu Provozovatele jakkoliv měnit obsah či vzhled těchto webových stránek. Uživatel nesmí neoprávněně získávat přístup do veřejně nepřístupných částí toho serveru a webu.

Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel se zříká veškeré odpovědnosti za jakoukoliv škodu, která Uživateli vznikne používáním tohoto webu nebo jeho částí. Provozovatel se snaží zajistit správnost veškerého obsahu umístěného na tomto webu, přesto je tento obsah pouze informativního charakteru a Provozovatel nezaručuje jeho správnost.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, i bez předchozího upozornění, změnit obsah těchto Podmínek užití.

 

Tyto podmínky jsou platné od 11. 8. 2008.